Euroregion Praděd

Euroregion Praděd

Snahy o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů jsou v Polsku uskutečňovány již od počátku 90. let.

Ideu vzájemného přibližování a spolupráce mezi Polskem a Českou republikou v jesenické oblasti přijaly a první kontakty uskutečnily orgány místních samospráv již v roce 1990. Z první iniciativou v tomto směru přišlo vedení města Jeseník, které uspořádalo dne 21. června 1991 konferenci za účasti představitelů měst a obcí jesenického regionu a sousedících měst a obcí opolského a valbřiského vojvodství.
Během konference zaznělo, že přirozenou spolupráci příhraničního regionu znemožňuje příliš uzavřená hranice a přísné celní předpisy. Tyto překážky je třeba odstraňovat postupným otevíráním nových hraničních přechodů a přechodů malého pohraničního styku. Ochrana životního prostředí vyžaduje spolupráci na společných projektech. Je nutno navazovat vzájemné osobní vztahy společností obývajících obě strany hranice pořádáním a podporou společných akcí v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury a osvěty. Strany se shodly, že zárukou rozvoje vzájemné spolupráce je navázání kontaktů mezi hospodářskými podniky, které je nutno podporovat pořádáním společných výstav a podnikatelských informačních center…

Za účelem zintenzivnění spolupráce polské části euroregionu bylo dne 7. ledna 2000 založeno Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd, které sdružuje tyto obce: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Olszanka, Paczków, Pakosławice, Prószków, Prudnik, Strzeleczki, Walce a Zdzieszowice. Sdružení bylo registrováno u Okresního soudu v Opoli a má právní subjektivitu.

V současné době sdružuje euroregion 72 obcí na straně české a 34 obcí na straně polské.

Více na www.europraded.cz

sp-euroregion-praded

Adresa :

  • Euroregion Praděd – česká strana

Nové doby 111

793 26 Vrbno pod Pradědem

  • Euroregion Pradziad – polská strana

ul. Klasztorna 4

48-200 Prudnik

Webové stránky :