Škola Prima Rýmařov

Střední soukromá škola PRIMA Rýmařov

Jako nejdůležitější součást vyučovacího procesu považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným žákům. Žák by se do školy měl těšit, měl by se také naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí. Naším cílem je, aby se žák z nabývaných vědomostí a dovedností uměl radovat.

Naše heslo zní: UČÍME SE PRO ŽIVOT NE PRO ŠKOLU!

Soukromá škola Prima Rýmařov

Soukromá škola Prima Rýmařov

Máme mladý odborně a lidsky naladěný pedagogický tým, který ctí respekt k individualitě žáka. Každý žák má příležitost vyniknout v oblastech, které ho zajímají. Nečekáme, že žáci budou stejně dobří ve všech předmětech. Klademe důraz na rozvoj osobnosti žáka a jeho zdravé sebevědomí v přátelském prostředí a atmosféře školy. Jsme malá škola s čilým životem a vztahy napříč třídami, to vše je umocněno množstvím mimoškolních i školních akcí. Pro vyučovací proces a hlavně jeho odbornou stránku je důležitý malý počet žáků ve třídách (jedna třída do 15ti žáků). Náš učební plán se řídí mottem: VÍCE PRAXE MÉNĚ TEORIE! Jsme soukromá škola s výrazným sociálním cítěním, důkazem toho jsou přijatí žáci z dětských domovů i sociálně slabších rodin, k tomuto máme vytvořeny různé sociální programy. Naše žáky motivujeme k lepším výkonům, jak ve vyučovacím procesu (stipendia), tak podporou sportovců (reprezentanti ČR – formy úlev z vyučování). Ředitel školy, další členové vedení i učitelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér, k rodičům se chováme vstřícně, žáky nejen vzděláváme, ale také vychováváme. Ochota, vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra jsou pro nás klíčové ve vztahu ředitel–učitelé–žáci, a to všemi směry.

Soukromá střední odborná škola Prima s.r.o. vznikla v roce 1991 jako první soukromá škola v okrese Bruntál. V současné době se mohou žáci hlásit do 4 letých studijních programů denního studia MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS a OUTDOOR CESTOVNÍ RUCH. Oba studijní programy jsou v ČR svým zaměřením ojedinělé.

Více na http://www.primarymarov.cz/

sp-prima-rymarov

Adresa :

  • Střední soukromá škola PRIMA Rýmařov

Adresa: Sokolovská 435/29
795 01 Rýmařov

Webové stránky :